Cuộc sống thường ngày

Nhìn chữ viết đoán sức khỏe và tính cách

28/03/2015

Viết chữ nhỏ, bạn là người sống khép kín, cẩn thận, chăm chỉ; chủ nhân của cỡ chữ vừa dễ thích nghi và giỏi sắp xếp. Nhìn chữ viết đoán sức khỏe và tính cách giúp bạn hiểu thấu chữ viết, chữ ký còn nói lên nhiều điều hơn thế.


Ý kiến bạn đọc
  • Trang